top of page
About Me

SENSIS Corporate Finance er spesialisert på selskapstransaksjoner i verdiintervallet NOK 50 million – 500 million. Selskapet tilbyr hands-on prosjektledelse gjennom hele salgs- og kjøpsprosessen, fra utarbeidelse av transaksjonsstrategi til avslutning av transaksjonen. Omfattende transaksjonserfaring, skreddersydde prosesser og hardt arbeid skaper verdi for våre kunder

Nordisk / Europeisk / Gloalt nettverk

Utvalgte samarbeidspartnere i flere nordisk / europeiske land, samt vært i kontakt med og jobbet med mer enn 2000 potensielle kjøpere / selskaper fra mer enn 60 land. Relasjonene benyttes aktivt i en transaksjonsprosess

m&a, mergers & acqisition, kjøp og salg av virksomheter, verdivurdering

Kontakt oss for mer informasjon om selskapet, sektor fokus og credentials / referanser

SENSIS Corporate Finance er et spesialistselskap innen salgs- og kjøpsrådgivning (m&a), fusjoner, eierskapsvurdering, verdivurdering og modellering av strategiske veivalg. I tillegg tilbys generell management consulting og management for hire.

 

Eier av selskapet har mer enn 20 års erfaring fra rådgivning innen kjøp & salg av virksomheter og verdivurderinger. Hans erfaring innbefatter en rekke industrier der han har jobbet utstrakt med industrielle og finansielle aktører (PE) både i Norge og internasjonalt. Kunder inkluderer Beckmann, Helly Hansen, Saferoad, Envision, Statkraft, Aker Solutions ASA, Fred Olsen Energy ASA, Petroleum Geo Services ASA, Olje- og Energidepartementet (OED), Atkins / Terramar, Gassco, Teekay  AS, HitecVision, FSN Capital, Ferd, Herkules, etc.

 

Nylige transaksjoner inkluderer:

  • Salg av Alento til Frigaard Gruppen

  • Salg av Beckmann til Herkules Capital

  • Rådgiver for Envision Energy ifm. deres kjøp av  Baze Technology

  • Salg av Terramar til Atkins

  • Salg av Seagear AS til Kongsberg Group ASA

  • Salg av Parker Scanrope til Bridon

  • Salg av Herman Hansen Mek. Verksted AS til Aker Solutions ASA

  • Salg av Rogaland Entreprenør til AF Gruppen ASA

  • Salg av Tunnelteknikk AS fra  Saferoad AS (Nordic Capital) til  Betonmast AS

  • Salg av Advanced Marine Coatings AS til BW Gas

Eier har tidligere erfaring fra PwC Corporate Finance der han var leder av bransjegruppene (1) olje, gass & maritim sektor og (2) Bygg & anleggssektoren. Han var også norsk representant i det Globale PwC CF Nettverket.

 

Tidligere erfaring inkluderer også flere år innen consulting / revisjon, interim controller stillinger, CFO i SpunbyClouds (fashion) og privat investor & utvikler av eiendom i Spania.

bottom of page