top of page
Services

SENSIS er et spesialistselskap innen salgs- og kjøpsrådgivning, fusjoner, eierskapsvurdering og verdivurderinger

Sensis leverer “hands-on” prosjektledelse

Salgsrådgivning

Salgsrådgivning, salg av selskap, salg av virksomhet

Salg av selskap (forberedelse og gjennomføring)

Fusjoner og fisjoner 

Salg av eiendeler

Eierskapsvurdering

Vurdering og evaluering av videre strategisk retning (organisk vekst, samarbeidsavtaler, fusjon, salg til industriell aktør, salg til PE og IPO)

eierskapsvurdering, eierstategi
Kjøpsrådgivning, kjøp av selskap, kjøp av virksomhet

Kjøpsrådgivning

Identifisere, kommunisere og forhandle med interessante oppkjøpskandidater

Verdivurdering og modellering av targets

Leveraged buy-out’s

vedsettelse, verdivurdering, modellering

Verdivurdering & Modellering

Verdivurdering av selskap når eier selv ønsker å styre kjøps- / salgsprosessen

Modellering av strategiske veivalg / beslutningsverktøy ifm. strategiprosess

Verdivurdering ifm. interne restrukturinger

Analyser - Verdsettelse - Markedsføring - Vurdering av bud - Forhandlinger 

Salgsrådgivning

SENSIS har fire avgjørende fokusområder som skaper verdi for kunden

SENSIS tilbyr et helhetlig spekter av m&a tjenester og andre finansielle tjenester for selskapstransaksjoner i verdiintervallet NOK 50 - 500 milloner, inkludert salgsrådgivning, kjøpsrådsrådgivning og fusjoner, innen de fleste industirsektorer. SENSIS har hovedfokus på privateeide selskaper, men tilbyr også tjenester til Private Equity og management teams

sell-side advisory, salgsrådgivning, m&a, kjøp og salg av virksomheter

IDENTIFISERE KJØPERE

01

Identifisere og ha tilgang til de riktige kjøperne

 • Benytte lokalt og globalt  nettverk for å identifisere potensielle kjøpere, samt ha tilgang til sentrale beslutningstakere i de ulike selskapene

 • Ta kontakt med beslutningstakere hos nasjonale og internasjonale kjøpere

sell-side advisory, salgsrådgivning, m&a, kjøp og salg av virksomheter

UTVIKLE EN OVERBEVISENDE VEKSTHISTORIE

02

Utarbeide og kommunisere den mest overbevisende historien

 • Identifiser, beskriv og illustrer styrkene og vekstpotensialet til selskapet og markedet. Dette er avgjørende for å skape interesse / skape aksjonærverdier.

 • Adresser og håndtere potensielle utfordringer og risikoområder

MAKSIMERE TRANSAKSJONSVERDI

sell-side advisory, salgsrådgivning, m&a, kjøp og salg av virksomheter
sell-side advisory, salgsrådgivning, m&a, kjøp og salg av virksomheter

GJENNOMFØR TIL OPTIMALE BETINGELSER

DESIGN EN OPTIMAL TRANSAKSJONSPROSESS

03

Skap den riktige dynamikken

 • Design en transaksjonsprosess som er tilpasset kjøperlandskapet, samt andre relevante selskaps- og markedsspesifikke parametere

 • Strukturer en prosess med positiv dynamikk, samt med konkurranse blant potensielle kjøpere

04

Forhandle og gjøre transaksjonen til en realitet

 • Utnytt kunnskap om hvordan kjøperne tenker i avslutningsfasen av transaksjonen

 • Strukturer et best mulig resultat i endelige forhandlinger, både ift. strukturering av transaksjonen, samt endelig prising av selskapet

Kontakt oss for mer informasjon om vårt fokus / tilnærming til en salgsprosess, sektor fokus og credentials / referanser

Sell-side advisory

Kjøpsrådgivning

SENSIS i "action" i en kjøpsprosess - 5 trins prosess

Graden av analyser og forberedelser en gjør forut for kontakt med oppkjøps-targets øker sannsynligheten for en systematisk og suksessfull transaksjonsprosess

Kontakt oss for mer informasjon om vårt fokus og vår tilnærming til en kjøpsprosess, sektor fokus og credentials / referanser

Pre-deal vurdering

SENSIS supporterer med alle oppkjøpstargets

01

buy-side advisory, kjøpsrådgivning, m&a, kjøp og salg av virksomheter

Identifiser og map viktigste selskaper basert på oppdrags-

givers oppkjøps-

kriterier

02

buy-side advisory, kjøpsrådgivning, m&a, kjøp og salg av virksomheter

Utarbeid long-list og filtrer til short-list

03

buy-side advisory, kjøpsrådgivning, m&a, kjøp og salg av virksomheter

Vurder og prioriter short-listede oppkjøps-targets

04

buy-side advisory, kjøpsrådgivning, m&a, kjøp og salg av virksomheter

Kontakt oppkjøps-targets, sett opp møter og utareid selskaps-pres.

Deal gjennomføring

SENSIS 

05

buy-side advisory, kjøpsrådgivning, m&a, kjøp og salg av virksomheter

Start oppkjøps-prosessen

Signering og Completion

Buy-side advsoy

Verdivurdering & Modellering

SENSIS's arbeidsmetode og tilnærming

Prosjektledelse inkl. analyser og spørsmål

Metode

Inntjenings-basert metode

Diskonterte kontantstrømmer (DCF)

Estimere fremtidige kontantstrømmer for en gitt prognoseperiode (eks. 5 år)

Estimere terminalveri (verdi av kontantstrømmer etter prognnoseperioden)

Estimere WACC (avkastningskrav) som reflekterer riktig risikonivå for selskapet

Vurdere netto rentebærende gjeld og riktig nivå på arbeidskapitalen

Multipler fra sammenlignbare selskaper (børsnoterte) og sammenlignbare transaksjoner

Verdivurdering

Analyse

Resultat

Markedsbasert metode

Estimert verdi på virksomheten

Prosjektledelse inkl. analyser og spørsmål

Scoping

01

Modellering

 • Oppstartsmøte og prosjektplan

 • Beslutte teknisk løsning

 • Avklare bruk og formål med modell (f.eks. styringsmodell for strategiske veivalg el. oppkjøpsmodell)

Designe modell

02

 • Avklaring av modellstruktur og tekniske spesifikasjoner

 • Overføre av kompetanse mellom Sensis og kunde er essensiell - kan gjøres i en work shop

Bygge modell

03

 • Basert på beslutninger tatt under fase 2 bygges modell med avklart presisjons- / fleksibilitetnivå

 • Oppfølgnings-
  diskusjoner og statusmøter avtales løpende

Teste modell

04

 • Kvalitetssikring / total gjennomgang av modell sammen med kunde 

 • Sensis har fastsatte prosedyrer ifm. kvalitetssikring

Overlevere modell

05

 • Overlevering av modell / utarbeide brukermanual

 • Kursing av bruker

 • Potensiell support og oppdatering av modellen

Kontakt oss for mer informasjon om vårt fokus / tilnærming til en verivurdering & modelleringsprosess, sektor fokus og credentials / referanser

Valuation
bottom of page